A KÖKI FM Kft., mint a https://kokibevasarlokozpont.hu/ weboldal jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt felkeresi, a weboldal működéséhez kapcsolódó rövid szöveges fájlok az un. cookiek, vagy sütik útján, valamint a weboldalon végzett tevékenységeitől függően egyéb esetekben (pl. kapcsolatfelvétel, hírlevél feliratkozás) az Ön személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.

 

1. Az Adatkezelő adatai

 • cégnév: KÖKI FM Kft.
 • székhely: 1191. Budapest, Vak Bottyán utca 75/A-C.
 • cégjegyzékszám: 01 09 292559
 • telefonszám: +36-1-9191-333
 • e-mail: info@kokiterminal.hu

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Köki FM Kft.

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos, valamint az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
  Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,;

2. Az adatkezelés által érintett adatok köre

2.a. Az Adatkezelő a weboldalán elérhető „kapcsolatfelvétel”, „bérbeadás” ill. „hírlevél” funkciók útján megvalósuló személyes adatkezelésekhez kapcsolódóan külön adatkezelési tájékoztatót alkalmaz. Jelen tájékoztató a honlap működésével összefüggésben az alkalmazott technikai (programozási, informatikai) megoldások miatt automatikusan megvalósuló személyes adatkezelésről nyújt tájékoztatást.

Ugyancsak nem terjed ki jelen tájékoztatás a weboldalról elérhető és az Adatkezelő rendelkezése alatt álló közösségi média alkalmazásokhoz/oldalakhoz kapcsolódó személyes adatkezelésekre (un. közösségi média plug-in-ok), tekintettel arra, hogy ezen közösségi média alkalmazások/oldalak útján az Adatkezelő nem végez személyes adatkezelést (vagyis pl. nem gyűjt, tárol, dolgoz fel semmilyen személyes adatot). A közösségi média említett oldalai útján megvalósuló személyes adatkezelések az adott oldal, illetve szolgáltató saját adatkezelési szabályainak megfelelően történnek, amellyel kapcsolatban az adott szolgáltatók oldalain kaphatnak bővebb tájékoztatást. (Mivel ezek tartamáról nem kaptunk pontos információkat, ezért az előbbiek szerinti modell szabályozás volt csak lehetséges. Amennyiben a plug inok működése más rendszerben történne, ennek pontosítása szükséges.)

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Adatkezelő fent megjelölt weboldaláról a Kökiterminál bevásárlóközpontban működő üzletek saját weboldalára történő navigálás – http://kokiterminal.hu/uzletek/uzletek-abc-rendben/ esetében az adott üzlet saját adatkezelése alatt álló weboldalak érhetőek el. Az ezeken az internetes oldalakon megvalósuló adatkezelés tekintetében az adott üzlet, illetve annak tulajdonosa köteles a szükséges tájékoztatást megadni, azzal összefüggésben az Adatkezelő semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Ugyancsak az üzletek saját felelősségi körébe tartozik, hogy az Adatkezelő weboldalára az érdekükben elhelyezett álláshirdetésekkel összefüggő, szükséges adatkezelési tájékoztatást megadják.  Az Adatkezelő az elhelyezett álláshirdetéseknek csupán a weboldalán keresztüli nyilvánossághoz közvetítését végzi, azokkal összefüggésben semmilyen személyes adatot nem kezel.

2.b. cookiek (sütik)

A weboldal a bejelentkezés esetén az Ön gépének azonosítására szolgáló  kódsort küld, továbbá a weboldalon történő böngészés során rövid szöveges vagy számsor azonosító fájlok,  (cookiek vagy sütik) elhelyezésére is sor kerül az Ön gépén.

A cookiek két formáját alkalmazzuk a weboldal működése során az ideiglenes (vagy un. munkamenet) cookiek, továbbá a hosszabb ideig tárolódó (tartós) cookiek. Az ideiglenes cookiek, és a hosszabb időn át tárolódó cookiek is azt a célt szolgálják, hogy az adott böngésző, és így az adott számítástechnikai eszköz (pl. asztali számítógép, laptop) azonosíthatóvá váljon. Az ennek során kezelt adat tehát az azonosítást szolgáló cookie, valamint az adott azonosítóhoz kapcsolódó, a weboldalon kifejtett aktivitás (pl. a weboldal megnyitásának, elhagyásának/bezárásának ideje, a weboldalon végrehajtott műveletek, az innen megnyitott weboldal). Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon futó cookiek nem alkalmasak az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel nem a felhasználót (vagyis a weboldalt meglátogató személyét), hanem az általa használt böngésző programot, és eszközt azonosítják.

A weboldalon alkalmazott  cookiek:

 • _ga
 • Leírás: egyedi azonosítót regisztrál, a Google Analytics által alkalmazott cookie, amelyet a szolgáltatás arra használ, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára.
 • Típus: statisztikai
 • _gid
 • Leírás: egyedi azonosítót regisztrál, a Google Analytics által alkalmazott cookie, amelyet a szolgáltatás arra használ, hogy az érintett weboldal felhasználási módjáról statisztikai adatot generáljon, továbbá, hogy a felhasználókat megkülönböztesse egymástól.
  Típus: statisztikai
 • _gat_gtag
 • Leírás: a _gat a Google Analytics által alkalmazott cookie, amely a nagy forgalmú    webhelyeken tárolt adatok mennyiségének korlátozására szolgál. Amennyiben a _gat     cookie a címkekezelőn keresztül kerül telepítésre, akkor ezt a sütit fogják így nevezni.
 • Típus: statisztikai, terheléskiegyenlítő
 • conditions
 • Leírás: azt tárolja, hogy a felhasználónak a weboldal alján található süti információs mezőt az adott oldalon meg kell-e mutatni.
 • Típus: Technikai
 • cookieconsent_status
 • Leírás: azt tárolja, hogy a felhasználó a weboldal alján található süti információs mező elfogadom gombjára kattintott-e.
 • Típus: Technikai

2.c. A weboldalon alkalmazott idegen kódok/cookiek (statisztika, remarketing)

A weboldalunkban Google LLC. – mint külső szolgáltató – statisztikai célú idegen kódjai/cookie-jai kerülnek alkalmazásra. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szolgáltató mind az oldal látogatásával kapcsolatos anonim (statisztikai célokat szolgáló) adatokat, mind az Ön által használt böngésző beállításaival, valamint az oldalon kifejtett aktivitásával kapcsolatos adatokat tárolhat (pl. az adott böngészőt használó milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mikor nézte meg).  Az említett kódok nem alkalmasak a szolgáltató, illetve az Adatkezelő általi közvetlen személyazonosításra, mivel a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag az Ön által használt böngésző szoftvert azonosítják.

A weboldal remarketing célokat szolgáló idegen kódokat is futtathat. A remarketing egy hirdetési módszer, amelynek keretében a weboldalunkat meglátogatók  – pontosabban az általuk használt böngésző szoftver-  egyedi azonosítása válik lehetségessé, szintén a már korábban említett cookiek útján. A remarketing kódok segítségével egy adott eszközt használónak az adott weboldalhoz kapcsolódó, továbbá más weboldalakon kifejtett aktivitása (pl. megnyitott oldalak, az oldalakon belüli menük megtekintése/megnyitása/legördítése, az egyes weboldalak közötti útvonala – melyik oldalról érkezett az adott weboldalra, onnan melyik weboldalt nyitotta meg-, továbbá az adott weboldal megelőző utolsó felkeresésének ideje) követhető nyomon. Vagyis ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A remarketing célból alkalmazott cookiek sem teszik lehetővé a szolgáltató, vagy az Adatkezelő általi közvetlen személy szerinti beazonosítást, mivel nem a felhasználót, hanem az általa használt programot, eszközt azonosítják.

A weboldalon a következő külső szolgáltató remarketing kódjai (cookie-jai) futnak: Google LLC.

Ön jogosult rá, hogy a Google által alkalmazott cookiekat letiltsa vagy személyre szabja. A Google által végzett adatkezelésről részletesebb információkat az alábbi weblapon találhat: https://www.google.hu/intl/hu_hu/policies/privacy

A Google által elhelyezett cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

Kérdéseire az alábbi elérhetőségen kérhet további tájékoztatás:  data-protection-office@google.com

Ön továbbá bármely időpontban jogosult a cookiek alkalmazását a böngészőprogramjában általában letiltani, ebben az esetben viszont a weblapon keresztül elérhető bizonyos szolgáltatások hozzáférése, egyes funkciók zavartalan használata korlátozottá válhat. Leggyakrabban a böngésző programok beállításai körében lehet törölni a sütiket a saját számítógépről, valamint annak alkalmazását is itt lehet letiltani pl.:

Edge: Beállítások/speciális beállítások/Adatvédelem és szolgáltatások/cookiek engedélyezése menüpont alatt;

Chrome:  Beállítások/Speciális lehetőségek/Tartalombeállítások/cookie-k/összes cookie és webhely adat/összes eltávolítása .)

2.c. A közösségi alkalmazásokkal összefüggő adatkezelések

A weboldal a Facebook közösségi oldal, a Google, a Twitter Inc., valamint a LinkedIn plugin-jeit tartalmazza beépített alkalmazásként.

A fent megjelölt oldal megnyitásakor a plugin összekapcsolja az Ön böngészőjét a fent megjelölt szolgáltatók szerverével. Az adott szolgáltató így adatot kezel arról, hogy Ön az IP-címével azonosított böngésző felkereste oldalunkat. Önnek arra is lehetősége van, hogy oldalaink tartalmait belinkelje az adott szolgáltatónál létesített fiókja tartalmába (pl. Facebook profiljára). Tájékoztatjuk, hogy ezekben az esetekben az adott szolgáltató a fenti adatköröket illetően önálló adatkezelés végez, amellyel kapcsolatban további, részletesebb információkat az adott szolgáltatók által alkalmazott adatkezelési tájékoztatókban találhat.

3. Az adatkezelés jogalapja, célja

3.a. Az adatkezelés a weboldal működését biztosító cookiek (pl. a felhasználói felület testreszabásához, vagy a weboldal megnyitásához a szükséges cookiek, pl. Session ID)  esetén az alkalmazás szükséges a honlap megfelelő működéséhez, ugyanakkor Ön megteheti, hogy a cookiek alkalmazását generálisan letiltja a böngészője megfelelő beállítása útján, ebben az esetben viszont a elképzelhető, hogy a weboldal nem fog megfelelően működni.

Az adatkezelő által alkalmazott statisztikai, illetve remarketing célokat szolgáló cookiek esetén az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amit a weboldalon megjelenő kiemelt szövegsávban lévő „Elfogadom” gombra kattintással adhat meg. Ez egyben a cookiek alkalmazásával történő személyes adatkezeléshez történő hozzájárulást is jelenti.

Az „Elfogadom” gomb megnyomásával Ön hozzájárul ahhoz is, hogy az Adatkezelő a jelen  tájékoztatóban megjelölt adatok, információk rögzítéséhez szükséges, külső szolgáltató (Google LLC.) által alkalmazott idegen kódokat használjon a weblappal összefüggésben, és szintén hozzájárul a személyes adatai ezúton történő kezeléséhez.

3.b. Az adatkezelés célja:

 • a weboldal optimális működésének biztosítása;
 • a felhasználói élmény testre szabása;
 • az Ön, mint felhasználó (pontosabban az Ön által használt böngésző) azonosítása,
 • rendszer diagnosztikai, ill. terhelés kiegyenlítést szolgáló célok.

A statisztikai célú cookiek esetében látogatottsági információk gyűjtése, amelyek útján az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e.

A weblapról begyűjtött cookie információk segítségével jobban megismerhetőek a weblappal kapcsolatos használati szokások, továbbá lehetőség nyílik információkat elemezni és ezzel is elősegíteni a weblap szolgáltatásainak fejlesztését és javítását. Az Adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez használja fel.

A remarketing célú kódok (cookiek) esetében az adatkezelés célja az weboldalt felkeresőknek az adott oldallal, valamint más internetes oldalakkal kapcsolatos használati szokásainak, érdeklődéseinek, preferenciáinak a nyomon követése, abból a célból, hogy részükre személyre szabott hirdetési üzenetek legyenek kínálhatók (ez utóbbiak nem csak az  Adatkezelő, hanem a kódot alkalmazó külső szolgáltató, illetve az ő egyéb üzleti partnereihez is kapcsolódhatnak).

4. Az adatkezelés időtartama

 • _ga
  • Lejárat: 2 év
 • _gid
  • Lejárat: 24 óra
 • _gat_gtag
  • Lejárat: 1 perc
 • conditions
  • Lejárat: 2 nap
 •  cookieconsent_status
  • Lejárat: 1 év

A Google által elhelyezett cookiekról itt lehet bővebb információt találni: https://policies.google.com/technologies/types

Amennyiben az Ön által használt böngésző programban Ön letiltja a cookiek alkalmazását (törli azokat) az azok útján történő adatkezelés eddig az időpontig tart.

5. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei

5.a. Az Adatkezelő a www.kokiterminal.hu weboldal üzemeltetéséhez, karbantartásához szerződéses partnert (adatfeldolgozót) vesz igénybe, így az oldal működtetése, használata során keletkező adatokat az említett szerződött partner megismerheti. Az adatfeldolgozó adatai:

cégnév: E-Motions Online Ügynökség Kft.

székhely: 1138. Budapest, Népfürdő u. 22. Duna Tower B/15 em.

elérhetőség: account@inteliza.com

5.b. A Google által használt cookiek tekintetében külső szolgáltatóként az alábbi társaság működik közre:

cégnév: Google LLC.

cím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States

elérhetőség: data-protection-office@google.com

A Google LLC. regisztrált tagja az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs egyezménynek , így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve.

5.c. Adattovábbítás harmadik (EU-n kívüli) országba

Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást. A Google idegen kódok/cookiek használatával összefüggésben a korábbiakban megjelölt adatok a Google, szerveire (adott esetben tengeren túli szervereire) is kerülhetnek, ugyanakkor a Google LLC. tekintetében az adatvédelmi pajzs egyezmény folytán az uniós adatvédelem szintjének megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az adattovábbítás nincs további feltételhez kötve.

6. A kezelt személyes adatok védelme

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.

7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:

 • a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
 • pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
 • kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
 • személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig);
 • tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése) , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
 • sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.

Az érintett egyes jogainak tartalma

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz:

 • kezelt személyes adatai kategóriái,
 • az adatkezelés célja,
 • címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai
 • az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok,
 • a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról,
 • ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell vagy;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték keretében) került sor.

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges).

d) az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben);

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát.

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Jogorvoslati jogok

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal fordulni.

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:

megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:  (1) 391 1400

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.

1 A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk.

Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása
Ha az "Összes elfogadása" gombra kattintasz, elfogadod a sütik tárolását a készülékeden, hogy javítsd a webhely navigációt, elemezhessük a webhely használatát és segíts marketinges erőfeszítéseinkben.
Adatvédelmi szabályzat
Adatvédelmi beállítások
Összes elfogadása